Facility Officer

Kersten Ditribution is opzoek naar een Facility Medewerker

Functieomschrijving:

Ervoor zorgdragen dat praktische werkomstandigheden binnen Kersten Distribution voldoende ondersteunend zijn voor het personeel.

Functie-Inhoud:

 • Plannen, begeleiden en organiseren van onderhoud en verbouwing van gebouwen en bijbehorende faciliteiten en materieel, zowel proactief (onderhoudsschema’s inclusief meerjarenplanning) als reactief (reparaties) in achtneming van de vastgestelde HSEQ regels en zaken risicobewust benaderen;
 • Verantwoordelijk voor de facilitaire activiteiten en processen;
 • Specificeren, plannen, begeleiden en organiseren van aanpassingen en veranderingen aan gebouwen, terreinen en materieel op grond van veranderde eisen en/of veranderde activiteiten;
 • Managen en herzien van servicecontracten;
 • Creëren van efficiency binnen de facilitaire processen;
 • Opzetten, beheren en coördineren van security gerelateerde zaken;
 • Verantwoordelijk voor de aanschaf of (laten) repareren van goederen (o.a. bureaustoelen, computers) en/of gebouw en stuurt de Facility Assistant aan;
 • Het bewaken van geleverde diensten door contractors of leveranciers en het onderhouden van contact met interne klanten;
 • Verantwoordelijk voor het coördineren van projecten (o.a. gesprekken voeren tijdens site visits, deelnemen aan vergaderingen, inventariseren en controleren van tools/equipment en andere spullen, schrijven van rapportages);
 • Lopen van rondes in de gebouwen en het terrein, daarbij controleren op onregelmatigheden; inspecteren van gebouwen op o.a. lekkende waterpijpen, rook/brand alarm systemen en neemt direct passende acties volgens de procedures;
 • Optreden bij calamiteiten, toepassen van EHBO (diploma vereist) en te allen tijde communiceren met de BHV ploegleider en handelen volgens het noodplan en geldende voorschriften;
 • Beoordelen van veiligheidsrisico’s en het wegnemen van geconstateerde veiligheidsbedreigende situaties;
 • Uitvoeren van onderzoeken in het bedrijf, zoals onderzoek naar diefstal, vermissingen e.d. en inschakelen van en doen van meldingen bij instanties waar nodig;
 • Waarborgen van een goede werking van brandblus- en andere veiligheidsinstallaties en periodiek (laten) testen van deze apparatuur/installaties;
 • Het uitvoeren van inspecties op dienstvoertuigen met in achtneming het geldende autobeleid;
 • Begeleiden van preventieve inspecties door externe partijen/instanties en ervoor zorgen dat de aanwijzingen worden doorgevoerd, na advies aan en besluit van de directie.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau (voldoen aan de geldende vakbekwaamheidseisen);
 • Beschikt over EHBO-diploma; ervaring met preventie en BHV;
 • Kennis van facilitaire dienstverlening aangevuld met een technische achtergrond;
 • Uitgebreide kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van de eisen die logistieke en fysieke processen stellen aan gebouwen en materieel.

Wij bieden:

 • Een prettige werkomgeving;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Stuur uiterlijk 29 januari 2021 uw motivatiebrief met cv naar hr.incom@kersten.sr