Onderwijsmanager Postbasis en HBO opleidingen

Voor een opleidingsinstituut is CKC Corporate Facilities op zoek naar een Onderwijsmanager Postbasis en HBO-opleidingen.

Functiebeschrijving:

Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden voor meerdere opleidingen en zorgdragen voor de personele aansturing. Daarnaast ook het voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van de organisatie in het algemeen en de HBO opleidingen in het bijzonder, uitgaande van het instituutsbeleid en toegekende budget en middelen en na afstemming met de Algemeen directeur, teneinde kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden en daarmee de doelstellingen van de opleidingen te realiseren.

Functie-inhoud:

 • Verantwoordelijk voor het onderwijs, onderwijsvernieuwing en kwaliteitsbeleid;
 • Het plannen van het onderwijs vanuit behoefte inventarisatie in het werkveld (LMI);
 • Organiseren en uitvoeren van het onderwijs; de onderwijscontacten met het werkveld;
 • Het opzetten van opleidingsvarianten in samenwerking met het werkveld;
 • Uitvoering van het onderwijs, maakt daarbij gebruik van de onderwijscommissies en betrekt het beroepenveld;
 • Onderwijsevaluaties en de uitvoering van de verbeterpunten;
 • Leidinggeven aan de docenten en ervoor zorgdragen dat alle docenten beschikken over onderwijsprogramma’s en een duidelijke en heldere functie- en taakomschrijving;
 • Een goede communicatie met docenten, organiseert overlegmomenten;
 • De PCM (performance & Competence management) cyclus. Voert planningsgesprekken en voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • De samenwerking met de HR manager bij de uitvoering van de HR aspecten;
 • De begeleiding en een goede communicatie naar studenten, handelt klachten voortvarend af;
 • Informeert, adviseert en ondersteunt waar mogelijk de opleidingsmanager, de manager bedrijfsvoering bij het aanmeld- en inschrijfproces, de organisatie van de tentamens, een tijdige
 • en betrouwbare cijferadministratie, tijdige bekendmaking van het college en tentamenrooster, de diploma en propedeuse uitreikingen;
 • De organisatie van de examencommissie, instroomactiviteiten, studentenbegeleiding en de studentenvereniging;
 • Het informeren en adviseren van de Directeur over alle relevante (beleidsmatige)zaken;
 • Kwartaalrapportages aan de Directeur over voorgaande zaken;
 • Onderhoudt de contacten met de toeleverende scholen en ziekenhuizen op managementniveau .

Functie-vereisten:

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Minimaal een Masters opleiding in Education;
 • Affiniteit met de gezondheidszorg;
 • In staat zijn krachtig en doelgericht leiding te geven en te werken in een professionele team georiënteerde omgeving met het vermogen om daarbij harmonieuze relaties op te bouwen
 • met collega’s en externe partijen;
 • Goede advies- en communicatievaardigheden;
 • In staat zijn om bevindingen en verbetervoorstellen met overtuigingskracht te presenteren en draagvlak te creëren voor deze voorstellen;
 • Flexibel opgesteld zijn, vaktechnisch goed onderlegd, integer en ambitieus zijn;
 • Makkelijk kunnen schakelen tussen strategisch advisering, tactische inrichting en operationele uitvoering;
 • Goed zelfstandig kunnen functioneren en makkelijk in de omgang zijn met directe collega’s en andere partijen in de organisatie.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 10 december 2019 naar corfa@kersten.sr
Voor meer informatie, bel naar 471826